תכנון וניהול תקציב משק הבית
+ -

משפחה הינה עסק לכל דבר - מעין יחידת רווח והפסד אשר צריכה לשמור על תזרים מזומנים חיובי לאורך זמן באמצעות גיבוש תקציב מוגדר אותו עלינו לנהל בצורה מאוזנת ומבוקרת תוך:

  • קביעת סדרי עדיפויות
  • התכוננות להוצאות צפויות ובלתי צפויות
  • מודעות לסיכונים כלכליים
  • קבלת החלטות שקולה ונבונה שתוביל את המשפחה לצמיחה כלכלית

אנחנו בבנק יהב מאמינים כי על המשפחה לשמור לאורך זמן על - הכנסות > הוצאות

איך עושים את זה?

כדי לשמור על איזון תקציבי, נוקטים במספר צעדים מרכזיים:

  • בונים "מאזן" – מיפוי כלל ההוצאות וההכנסות של משק הבית.
  • קביעת סדר עדיפויות בין ההוצאות השונות – מחליטים מהן ההוצאות הקריטיות, מהן ההוצאות החשובות ומהן ההוצאות הניתנות לצמצום.
  • לאחר קביעת סדר העדיפויות, בונים תקציב, כך שסך ההכנסות של משק הבית תהיינה גבוהות מסך ההוצאות שלו (כולל התכוננות להוצאות בלתי צפויות).
  • משתפים בתקציב את כל בני הבית ומחליטים לקחת אחריות משותפת.
  • מבצעים מעקב שוטף אחר ההכנסות וההוצאות ומקפידים לעמוד בתקציב שנבנה.

אנחנו בבנק יהב, בנינו עבורך קובץ אשר יסייע לך למפות את ההוצאות וההכנסות, להגדיר תקציב למשק הבית ולבצע מעקב שוטף אחר העמידה בו.

* לפני הורדת הקובץ ולשם הבטחת פעילות תקינה שלו, יש להוריד את "רמת אבטחת המאקרו" לנמוכה. להסבר על שינוי רמת האבטחה עיין בקובץ זהלהסבר על שינוי רמת האבטחה עיין בקובץ זה.

להורדת הקובץ ולשמירתו על מחשבך לחץ כאןלהורדת הקובץ ולשמירתו על מחשבך לחץ כאן .

לצפיה במצגת שהועברה בהדרכות אשר נערכו בסניפי הבנק במסגרת שבוע מודעות פיננסית בחודש 9/16  לחץ כאןלצפיה במצגת שהועברה בהדרכות בבנק במסגרת שבוע מודעות פיננסית לחץ כאן

*קובץ זה (להלן – התוכנה) והמידע הכלול בו אינם מהווים תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ומשק בית, ומוצע לכל משתמש להתייעץ עם יועץ מוסמך בעניין זה. אין בתוכנה כדי להתייחס לכל סוגי ההוצאות, ההכנסות והפעילות של משק בית, והכלול בה מהווה דוגמא בלבד. בכלל זה, כל האמור בתוכנה זו, לרבות נתונים, מידע, המלצות ועוד, אינם בגדר ייעוץ, המלצה או התחייבות ביחס לכדאיות פעולה כלשהי, והב אינו אחראי לתוצאות השימוש בתוכנה זו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי כל הזכויות בתוכנה זו שייכות לבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן – הבנק); התוכנה נועדה לשימוש פרטי בלבד, ואין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות או לעשות שימוש כלשהו בתוכנה כולה או חלקה, בלא אישורו המפורש, מראש ובכתב, של הבנק.