שוק ההון
+ -

שוק ההון

לקוחות בנק יהב נהנים מאפשרויות לביצוע מגוון רחב של פעולות בני"ע:

 • מסחר במניות
 • קרנות נאמנות
 • קרנות סל
 • מסחר באג"ח
 • מסחר באופציות מעו"ף
 • מסחר בני"ע זרים - מניות, אג"ח ואופציות בארה"ב ובשווקים שונים באירופה.

בנק יהב מעמיד לרשות לקוחותיו יועצי השקעות מקצועיים ומיומנים בכל סניפיו, וכן אתר אינטרנט המקנה למבצעים מסחר באמצעותו מגוון יתרונות:

 • זמינות
 • נוחות
 • מהירות
 • ניתן להעביר הוראות מכל מקום ובכל שעה
 • חסכון בעמלות
 • שקיפות

באמצעות אתר האינטרנט לקוחות הבנק יכולים לתת הוראות מסחר בכל סוגי ניירות הערך בארץ וכן במניות הנסחרות בארה"ב.

אתר האינטרנט מאפשר ללקוחות הבנק לצפות בתיק ני"ע הכולל נתוני מסחר לגבי ניירות הערך בתיק, מידע וגרפים אודות הביצועים ההיסטוריים של הנייר. 

כמו כן ניתן להצטרף ללא תשלום לשירות קבלת שערי מניות עדכניים בניירות ערך זרים.

לקוחות הבנק יכולים לסחור בשוק ההון בארץ ובחו"ל באמצעות אתר האינטרנט ואפליקציית "שוק ההון" של הבנק, וכן באמצעות מתן הוראות ליועצי ההשקעות שבמרכזי הייעוץ וסניפי הבנק בכל הארץ.
בנוסף, ניתן לבצע הוראות באמצעות מוקד ניירות ערך ארצי הנותן מענה ומאפשר העברת הוראות בתחום זה.

השפעת התפשטות וירוס הקורונה על שוק ההון – שאלות ותשובות מטעם הרשות לניירות ערךביטול הוראות מעו"ף

באמצעות אתר האינטרנט, לקוחות הבנק יכולים להגיב במהירות לשינויים בשוק אשר משפיעים על ערך האופציות.
על מנת לבטל יש להכנס למסך "סטטוס הוראה", וללחוץ על השדה המוצג מצד שמאל "ביטול כל הוראות המעו"ף", בחלון שנפתח יש לסמן את ההוראות שמבקשים לבטל. ניתן לעקוב אחר ססטוס הביטול במסך "סטטוס הוראה".

אישור מס בגין רווחי הון

באמצעות אתר האינטרנט של בנק יהב, לקוחות הבנק יכולים לקבל מידע בנוגע למס המצטבר בחשבונם בניירות ערך וכן לצפות בתיבת הדואר הנכנס באישור מס שנתי (867) הכולל את סכום המס שנוכה במהלך השנה מפיקדונות ומפעילות בני"ע.עדכון בהוראות ניכוי מס במקור של שלטונות המס בארה"ב

הננו מתכבדים להודיעכם כי לפי תיקון לחקיקת המס בארצות הברית, שנכנס לתוקף ביום 1.1.2017, תשלומים המוגדרים "דמויי דיבידנד" (Dividend Equivalent), שישולמו (או ייחשבו על פי הדין בארצות הברית כאילו שולמו) למי שאינם אזרחים או תושבי קבע של ארצות הברית, בגין אחזקתם במוצרים נגזרים שונים, הנסמכים על נכס בסיס שהוא נייר ערך אמריקאי או מדד ני"ע אמריקאי (כהגדרתו על ידי רשות המיסים האמריקאית- Internal Revenue Service, IRS), יהיו חייבים במס אמריקאי. בהתאם להסכם 'מתווך מורשה' לצורך גביית מס ( QI ) שיש לבנק עם שלטונות המס בארה"ב (IRS), הבנק מחויב לנכות מס זה במקור, לטובת שלטונות המס בארה"ב. חבות זו במס, ככל שתחול, תבוא בנוסף לחבויות האחרות של הלקוח והבנק, ככל שיהיו, לגבי מיסוי וניכוי מס במקור, בישראל או עבור מדינה אחרת.

לתיאום פגישת ייעוץ אנא פנה ליועץ ההשקעות בסניף הקרוב לביתך.