מט"ח
+ -לקוחות בנק יהב נהנים ממגוון שירותי מטח בסניפי הבנק ובאתר האינטרנט:

 

אפיק ביצוע

פעילות

 

אתר האינטרנט

מוקד טלפוני *2616

סניפי הבנק

 
 
V
ניהול חשבון במט"ח
V
V
V
רכישות והמרות מט"ח
 
 
V
הפקדה לפיקדונות במט"ח
V
V
V
פיקדונות במט"ח בהוראת קבע חודשית
 
 
V
העברות מט"ח בארץ ולחו"ל
 

1.      רכישות והמרות במט"ח

 
1.1. רכישות והמרות במט"ח מחשבון בש"ח לחשבון מט"ח ומחשבון מט"ח לחשבון בש"ח, כאשר שני החשבונות מנוהלים בבנק.
1.2. הפעולות מבוצעות "בשער הזמנה בלבד. "
1.2.1.     "שער הזמנה" –שער אשר נקבע ע"י הבנק בימי עסקים במט"ח. עסקאות אשר מבוצעות ביום עסקים רגיל, בימים ב'-ה' עד השעה 15:00 וביום ו' עד השעה 11:00.
בערבי חג וחוה"מ יפורסמו שעות המסחר באתר השיווקי של הבנק.
1.2.2.   עסקאות שיבוצעו לאחר מועד זה, יבוצעו עפ"י שער הזמנה שיתפרסם ביום העסקים הבא. העלות/התמורה הכספית המוצגת בש"ח מחושבת עפ"י שער הזמנה האחרון הידוע במועד ביצוע העסקה.


2.      פקדונות במט"ח באמצעות תשלום בהוראת קבע חודשית
 
2.1. לקוח המעוניין בפיקדון במט"ח באמצעות העברה בהוראת קבע חודשית יוכל לבצע זאת באמצעות אתר האינטרנט במטבעות הבאים –
2.1.1.     דולר ארה"ב
2.1.2.     אירו
2.1.3.     לירה שטרלינג
2.2. ניתן להקים  בכל חשבון הוראת קבע אחת בלבד.
2.3. סכום מינימום להפקדה חודשית - 50$ סכום מרבי להפקדה חודשית - 2500$ (או שווה ערך באירו, שטרלינג).
2.4. במהלך תקופת החיסכון ניתן לשנות את סכום החיסכון החודשי אחת לשלושה חודשים.
2.5. תקופת החיסכון הינה 3-36 חודשים ע"פ בחירת הלקוח.
2.6. הכספים הצבורים בתוכנית אינם נושאים ריבית.
2.7. רכישת המט"ח מחשבון בש"ח מתבצעת בשער מכירה העברות הנוהג בבנק. הרכישה פטורה מעמלת חליפין.
2.8. בעת משיכת הכספים במזומן מן התוכנית, תינתן הנחה בגובה 60%  בעמלת הפרשי שער, בכפוף לתנאי התוכנית המפורטים בהסכם ההצטרפות 


3.      העברות מט"ח

3.1. העברות מט"ח בארץ ולחו"ל ניתן לבצע בסניפי הבנק בלבדלא ניתן לבצע העברות מט"ח באמצעות האינטרנט.
3.2. לצורך קבלת העברות נכנסות במט"ח על הלקוח למסור לגורם המעביר מספר זה"ב  ופרטי סוויפט. ניתן להפיק באתר האינטרנט מספר זה"ב (קוד( iban – הכולל: מספר זה"ב, שם החשבון באנגלית, קוד הסוויפט באמצעותו מבוצעות ההעברות.
3.3.יש לשים לב שיש למסור את שני קודי הסוויפט המופיעים בטופס מספר זה"ב.הרינו להודיעכם על כך שהבנק נאלץ להפסיק לתת שירותי סליקת שיקים במט"ח ועקב כך לא תתאפשר יותר הפקדה של שקים אלו בחשבונותיכם.
הסיבות להפסקת מתן השירותים אינן תלויות בבנק.

 
לקבלת מידע וביצוע פעולות במוקד מט"ח

 2616* , 02-5009911
שלוחה 7
מוקד מט"ח פעיל במקביל לשעות הפעילות בסניפים