מדריך להעברת פעילות
+ -

 מדריך ללקוח להעברת פעילות וסגירת חשבון
 
לקוחות יקרים,
 
בהמשך לבקשתכם להעברת פעילות /סגירת חשבון מתוך רצון לאפשר תהליך מהיר, יעיל וללא טרחה מיותרת , הרינו מתכבדים למסור לכם מידע אודות תהליך זה
 
  1. עליכם להעביר לבנק הודעה בכתב להעברת פעילות/סגירת חשבון חתומה ומוסכמת ע"י כל הבעלים בחשבון.
  2. באפשרותכם להתקשר עם הבנק בהסכם למתן הוראות באמצעות הטלפון והפקס, כדי שיתאפשר לכם, במידת הצורך, למסור הוראות הנוגעות לפעולות כלשהן שיידרשו להעברת הפעילות או לסגירת החשבון.
  3. עליכם להעביר לבנק הוראות  מפורשות בכל הנוגע לנכסים ולהתחייבויות המצויים בחשבון, לרבות חיובים עתידיים, וכן באשר לאמצעי התשלום השונים הקיימים בחשבון.
  4.  עליכם לבטל את הוראות הקבע ואת כל ההרשאות לחיוב החשבון.
  5.  מוצע לכם לבטל ולהחזיר לבנק את כל פנקסי השקים שלא נעשה בהם שימוש ולדאוג לכך שלשיקים שיוצגו במהלך העברת החשבון יהיה כיסוי מספיק. שקים שיוצגו בחשבון לאחר סגירת החשבון יוחזרו מסיבת "חשבון סגור" וימנו במניין השקים לפי חוק שקים ללא כיסוי התשמ"א 1981. החזרת 10 שקים ומעלה יהפכו את בעלי החשבון ללקוחות "מוגבלים" לפי חוק שיקים ללא כיסוי. 
לתשומת לבכם בשקים לא מבוטלים ניתן לעשות שימוש לרעה.
ככל שלא יוחזרו פנקסי השקים הנכם מתבקשים להתחייב שלא לעשות בהם שימוש.
     6.  הנכם זכאים להטבות והנחות אשר היו קיימות בחשבון טרם הגשת הבקשה לסגירת חשבון
     7.  באפשרותכם למשוך את יתרת הזכות בחשבון במספר דרכים בכללם במשיכת מזומן, העברה לחשבון אחר, הנפקת המחאה בנקאית וכד'.
     8.   הבנק יהיה רשאי להתנות את סגירת החשבון בביצוע הפעולות הבאות:
א.      ביטול כרטיסי אשראי שהונפקו פירעון כל החיובים שנוצרו בגינם. יש לפרוע חיובים קיימים, חיובים עתידיים וגם חיובים שיגיעו לאחר מועד סגירת החשבון כולל הוראות קבע בכרטיס.
ב.      הסדרת ההתחייבויות שהבנק קיבל על עצמו לטובת צד שלישי, בגין חשבונכם.
ג.       כיסוי כל התחייבויותיכם לבנק.
 
בנק יהב לשירותכם בכל שאלה או הבהרה.

להגשת בקשה להעברת פעילות/סגירת חשבון לחץ כאןלהגשת בקשה להעברת פעילות/סגירת חשבון לחץ כאן