פקדונות בריבית קבועה
+ -

עכשיו ביהב- פיקדונות בריבית קבועה למגוון תקופות הפקדה ובריביות אטרקטיביות

13 חודשים: החל מ- 0.25% ועד 0.35% שנתי

18 חודשים: החל מ- 0.40% ועד 0.50% שנתי

שנתיים: החל מ- 0.70% ועד 0.80% שנתי

3 שנים: החל מ- 0.90% ועד 1.00% שנתי

4 שנים: החל מ- 1.15% ועד 1.25% שנתי

5 שנים: החל מ- 1.40% ועד 1.50% שנתי

§         כל האמור במידע זה נכון למועד פרסומו וכפוף לתנאי הבנק.

§         ריביות ייקבעו בהתאם לסכום ולתקופת הפיקדון.

§         הבנק רשאי לסגור את ההפקדות למוצר/ לשנות את הריביות במוצר בכל עת.

§         הריבית חייבת במס כחוק.