הלוואות משפחה
+ -


דואגים לילדים גם כשהם מתבגרים?


הלוואה בערבות ההורים עד 120,000 ש"ח בריבית פריים + 2.9%, ובפריסה עד 20 שנים.

ההלוואה מיועדת לילדים בגירים אשר יפתחו חשבון עו"ש בבנק יהב לשם ניהול ההלוואה ושהוריהם מנהלים חשבון בבנק.


לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד יהב ישיר 2616 *


*מתן האשראי, הבטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ותנאי הבנק ולאישורו.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.