ביטול הוראות מעו"ף
+ -

חדש באתר! 
ביטול הוראות מעו"ף

באמצעות אתר האינטרנט, לקוחות הבנק יכולים להגיב במהירות לשינויים בשוק אשר משפיעים על ערך האופציות.
על מנת לבטל יש להכנס למסך "סטטוס הוראה", וללחוץ על השדה המוצג מצד שמאל "ביטול כל הוראות המעו"ף", בחלון שנפתח יש לסמן את ההוראות שמבקשים לבטל. ניתן לעקוב אחר ססטוס הביטול במסך "סטטוס הוראה".